Energieneutraal huis | Alles rondom bouw, isolatie & zon

by Joost | Geupdate op:  november 19, 2021

Betaalbare energiezuinige woningbouw is zeker haalbaar. Je moet het alleen wel slim en gestructureerd aanpakken en soms rigoreuze beslissingen nemen.

In dit artikel wil ik je meenemen in de stappen die nodig zijn om tot een energieneutraal huis te komen.

Energieneutraal huis

Ontwerp en planning wanneer je een woning gaat bouwen

Hoogwaardige woningen, met name woningen die streven naar energieneutrale prestaties, maken gebruik van een aantal materialen en bouwpraktijken die niet worden gevonden in conventionele bouw. Gewoonlijk kunnen ontwerpers en architecten bepaalde energiegerelateerde details niet specificeren of nalaten bepaalde beslissingen te nemen met betrekking tot energieprestatiestrategieën tijdens de ontwerpfase, wat leidt tot extra kosten voor bouwers.

Voor een succesvol netnul-energieproject moeten architecten en ontwerpers, samen met hun bouwers, zich vertrouwd maken met de 12 stappen naar een kosteneffectieve nul-energie woningbouw en speciale aandacht besteden aan de volgende ontwerpstrategieën, waarbij ze indien nodig op de ontwerpplannen worden gedetailleerd.

Dit zijn de stappen om door te nemen wanneer je nog kunt beslissen over de bouw van je energieneutrale huis.Let op kosten, de locatie en nog veel meer om later niet voor verrassingen komen te staan.

Wat kost het om een energieneutraal huis te laten bouwen?

De kosten kunnen ver uiteenlopen afhankelijk van de grootte van je gebouw en wensen. Vraag een van onze betrouwbare partners om advies over jouw project:

Bekijk de kosten van zonne-energie

De duurzamehuizenroute heeft een goede video met interview over het leven in een energieneutrale woning:

Locatie selectie

De ideale locatie voor een energieneutrale woning zou onbelemmerde zon, vlakke topografie en weinig blootstelling aan het weer hebben. Het zou ook in de buurt van toegang tot diensten, winkels en uitritten worden gebouwd om overig energieverbruik te beperken.

Hoewel weinig locaties perfect zullen zijn, zal het selectief zijn in je keuze zeker zijn vruchten afwerpen in lagere kosten en een beter leven.

Toegang tot de zon is vooral belangrijk.

Een aannemer voor zonne-energie kan een locatieanalyse uitvoeren om er zeker van te zijn dat voldoende zonlicht beschikbaar is. Zoals vaak het geval is, kan een locatie minder dan perfecte toegang tot zonne-energie hebben. Zelfs met minder dan optimale toegang tot zonne-energie, of geen toegang tot zonne-energie, kun je nog steeds alle hier besproken strategieën gebruiken om het huis zo dicht mogelijk bij neutraal te krijgen, maar zonne-energie is zeker een van de belangrijkste uitgangspunten.

Vorm van de woning

Overweeg tijdens de conceptuele ontwerpfase minder, eenvoudigere vormen te gebruiken in plaats van veel kleinere vormen met veel architecturale complexiteit. Eenvoudigere bouwmassa’s zijn eenvoudiger en goedkoper om te bouwen, af te dichten én te isoleren.

Grootte van de woning

Denk klein en ontwerp ruimtes voor daadwerkelijk gebruik. Zelfs een klein gezin kan comfortabel wonen in een goed ontworpen 110 vierkante meter huis met goed doordachte functionaliteit en opslag capaciteiten.

Het verkleinen van de woninggrootte bespaart energie en betaalt zich uit voor alle energieverbeteringen in een energievrije woning.

Thermische grens

Definieer duidelijk de thermische grens op ontwerpplannen. Dat betekent beslissen wat binnen en wat zich buiten de geconditioneerde ruimte bevindt. Bijvoorbeeld: geventileerde zolders en kruipruimtes bevinden zich buiten de geconditioneerde ruimte.

Plafonds

Gebruik slechts één type plafond door het hele huis: plat of kathedraal. Wanneer plafondhoogten veranderen, zal er een stuk muur zijn die de kamer met het hoge plafond scheidt van de rest van de verwarmde ruimtes, meestal een zolder.

Deze muur kan erg lastig zijn om te isoleren. Het isolatieniveau van die muur moet gelijk zijn aan andere buitenmuren en het moet worden bedekt met een stijf materiaal om de isolatie te omsluiten. Als er meer dan één plafondhoogte aanwezig is, ontwikkel dan duidelijke details voor luchtafdichtingen en isolatie.

Woning oriëntatie

Oriënteer het gebouw om het grootste voordeel te halen uit seizoens-zoninvallen voor zowel de passieve verwarming en koeling als voor maximale productie van zonne-energie. Afhankelijk van het klimaat kan dit het maximaliseren van passieve zonnewarmte in koude klimaten of natuurlijke schaduw in warme klimaten zijn, in Nederland doorgaans het maximaliseren van zonnewarmte.

Voor zonnepanelen heeft een directe oriëntatie op het zuidelijke dak de voorkeur. Als zuidelijke oriëntatie echter niet mogelijk is, raadpleeg dan je zonne-installateur om de optimale oriëntatie te bepalen voor het optimaliseren van zonnewinst.

Dakoverstekken

Ontwerp een zonweringsstrategie waarmee de zon het gebouw kan verwarmen wanneer dat nodig is en vermijd oververhitting wanneer dat niet nodig is. Een strategie is het ontwerpen en bouwen van overhangende dakoverstekken, vooral aan de zuid- en westkant wanneer ze worden blootgesteld aan directe middagzon.

Bereken en specificeer de zuidelijke overhang om de blootstelling aan de winterzon te maximaliseren en de hitte van de zomerzon te minimaliseren. Deze vaste uitsteeksels moeten een compromis zijn tussen soortgelijke zonhoeken in de lente en de herfst wanneer de vereisten voor verwarming of koeling sterk verschillen.

Een alternatief zou zijn om een ​​kortere vaste overhang te overwegen, samen met beweegbare zonwering, zoals luifels, zonneschermen of vegetatie. Dit zorgt voor een grotere warmtewinst in het voorjaar en minder warmtewinst in de herfst.

R-waarden

Specificeer R-waarden op de plannen voor muur, plafond en vloeren en U-waarden voor ramen en deuren. In koude klimaten zijn typische R-waarden R-40 voor muren, R-60 voor plafonds en R-38 voor vloeren.

Thermische brugvorming

Specificeer duidelijke maatregelen om thermische brugvorming op het ontwerp te vermijden. Dit omvat het gebruik van geavanceerde frametechnieken voor de muur-, vloer- en plafondsystemen, evenals exterieur schuimmantel, verspringende en dubbele stijlen.

Insluitende isolatie

Geef op dat muurisolatie volledig is omsloten met harde platen Thermoply of vergelijkbare materialen en ontwerp nooit muren waar het moeilijk is om isolatie goed af te dekken. Besteed bijzondere aandacht aan zolders, badkuipranden en open haarden. Als je dubbel gestutte wanden tekent, moet je details opnemen voor het insluiten van de omlijstingholte, inclusief een multiplexkap, over de parallelle bovenplaten en multiplexbokken in raam- en deuropeningen.

Luchtdichtingsdoel

Specificeer de norm voor luchtdichtheid die volgens plannen moet worden bereikt. Dit wordt meestal uitgedrukt in luchtveranderingen per uur bij 50 Pascals (ACH50). De drempel die nodig is om netto nulenergie te bereiken, moet 2,0 ACH50 of minder zijn.

Luchtbarrièresystemen

Bepaal het type luchtbarrièresysteem dat moet worden gebruikt. Wordt het een luchtdichte gipsplatenbenadering, een ZIP System SIGA-membraan en tape of iets anders? Vermeld luchtafdichtingsmaterialen en -technieken op ontwerpplannen.

Verwarmings- en koelapparatuur

Lokaliseer alle verwarmings- en koelapparatuur, samen met hun leidingen en koelmiddelleidingen. Lokaliseer het warmwatersysteem en specificeer de efficiëntiebeoordeling. Teken deze op de plannen en specificeer de noodzaak om eventuele penetraties af te dichten.

Ventilatie

Teken mechanische ventilatieapparatuur en leidingen op de ontwerpplannen en plaats apparatuur en leidingen binnen de geconditioneerde omhulling van het gebouw waar mogelijk. Vergeet niet we ventilatoren voor warmteterugwinning een condensafvoer nodig hebben. Specificeer alle apparatuurefficiënties op de plannen.

Boiler

Bepaal het type boiler dat moet worden gebruikt en de beste locatie ervoor. Elektrische weerstandsboilers moeten buiten de geconditioneerde ruimte worden geplaatst in koelere klimaten.Warmtepompboilers moeten binnen de geconditioneerde ruimte worden geplaatst.

Als gasgestookte waterverwarmers in een luchtdichte woning worden gebruikt, moeten deze modellen met afgedichte verbranding zijn.

Zonne-energie systeem

Bepaal op basis van een nauwkeurig energiemodel de optimale grootte van het fotovoltaïsche systeem. Controleer of er voldoende dakoppervlak is met de juiste kanteling en oriëntatie om voldoende energie te leveren om de energieneutrale drempel te bereiken. Zorg ervoor dat schoorstenen, afvoerleidingen en andere dakuitsteeksels zich buiten het voor zonnepanelen geplande dak bevinden.

Huishoudelijke apparaten

Specificeer de energie-efficiënte apparaten en met name ook hun ratings die je hebt gekozen.

Gebruik energiemodellering

Energiemodellering helpt bepalen welke energiebesparende functies het meest kosteneffectief zijn. Energiemodelleringssoftware is een belangrijke ontwerptool waarmee bouwers de minst dure maatregelen kunnen identificeren die nodig zijn om een ​​energievrije woning te creëren.

Modellering moet worden uitgevoerd in meerdere iteraties van het ontwerp, waarbij de energie-impact van verschillende ontwerpkeuzes wordt geanalyseerd, zoals een warmtepomp met grondbron versus een luchtwarmtepomp, of de impact van R-30 muurisolatie wordt vergeleken met die van R-60 muur isolatie.

Energiemodellering kan worden gedaan zodra de ontwerper voorlopige plannen maakt met afmetingen, hoogtes, basisplattegrond en ramen en deuren en kan natuurlijk ook worden uitgevoerd op een reeds bestaande woning om de methoden met de grootste impact te identificeren.

De plannen kunnen vervolgens worden aangepast op basis van de modelleringsresultaten, zodat het project de neutrale energiedoelstelling zal bereiken tegen de laagst mogelijke kosten. Beslissingen die tijdens energiemodellering worden genomen, worden weerspiegeld in het definitieve plan en de constructiedocumenten.

De terugverdientijd op de kosten van energiemodellering zelf, een kwestie van enkele maanden, is verrassend kort dus zeker iets om niet over te slaan.

Het is belangrijk om rekening te houden met de kosten van elke verbetering bij het vergelijken van hun relatieve energiebesparingen. Verdere upgrades zullen kleinere opbrengsten opleveren, zodat het upgraden van een energiebesparende functie voorbij een bepaald punt mogelijk niet langer kosteneffectief is.

Op dezelfde manier heeft het upgraden van een component invloed op de impact van het upgraden van andere componenten. Energiemodellering zal helpen bepalen op welk punt rendementen niet langer kosteneffectief zijn en welke combinatie van energiebesparende maatregelen de hoogste besparingen oplevert.

Het is bijna onmogelijk om de exacte nettokosten van verschillende energiemaatregelen te bepalen, omdat ze variëren in de tijd en nieuwe ontwikkelingen. Maar hoewel energiemodellering slechts een schatting geeft, biedt het nuttige richtlijnen voor de relatieve kosten / baten van elke beschouwde energiebesparende maatregel.

Welke verbeteringen kun je aan je huis treffen richting een energieneutrale woning?

Het geheim van betaalbare energiezuinige huizen is het aanbrengen van kleine verbeteringen in veel specifieke bouwelementen, zoals luchtafdichtingen, isolatie, verwarmings- en koelsystemen en zonne-energie. Als je vakkundig gebruik maakt van een modelleringstool, kun je het pakket elementen optimaliseren dat past bij jouw budget en type woning.

Afdichting van de woning

Luchtafdichtingen in een woning worden algemeen beschouwd als de meest kosteneffectieve manier om het energieverbruik voor verwarming en koeling te verminderen. Het verbetert ook het comfort en de binnenluchtkwaliteit.

Het bereiken van een hoge luchtdichtheid vereist meer dan alleen het vullen van zichtbare gaten. High-performance huizen hebben een continue luchtbarrière. Het sleutelwoord is hier continu. Het geheim van continuïteit is het identificeren van reeds bestaande grote oppervlakten materiaal en het overbruggen van de openingen daartussen om de structurele omhulling volledig af te dichten.

Er bestaan ​​verschillende goede methoden om een ​​continue luchtbarrière te installeren. Sommige zijn “zelf-ontwikkelde” oplossingen op basis van vakkundig gebruik van materialen die je typisch al ziet bij woningbouw, zoals luchtdichte gipsplaten (ADA) en lijmbevestiging (lijmen) van de omhulling.

Anderen, zoals Siga-membranen en ZIP-systeem, zijn speciaal ontwikkeld en daarom iets duurder.

Luchtwisselingen per uur (ACH)

Stel op basis van energiemodellering een doel voor luchtverversingen per uur onder 50 Pascals druk (ACH50) met behulp van een blower door test. Vijftig luchtdruk is de gemeenschappelijke norm die wordt gebruikt bij blower door tests.

Een typisch luchtdichtheidsdoel voor een kosteneffectieve nul-energiewoning zou zijn van 0,6 tot 2 ACH50.

Tijdens het luchtdicht afsluiten van een gebouw zul je allerlei lekpaden tegenkomen, inclusief diepe gaten, scheuren, verbindingen tussen platen, platte verbindingen en verbindingen van 90 graden. Het type afdichtmiddel dat je gebruikt, is afhankelijk van het type lek.

De meeste omlijstingsconfiguraties omvatten plekken waar de luchtbarrière een grote opening over een holte moet bedekken. In veel gevallen is brandblokkering op deze locaties vereist en zal een beetje afdichting of schuim worden toegevoegd om de afdichting te voltooien.

Stijve platen zijn nodig om bepaalde gebieden te bedekken die vaak over het hoofd worden gezien, bijvoorbeeld het gebied achter douches en baden. De muren achter open haarden moeten worden afgedekt en de open haardruimte moet worden afgedekt wanneer deze gebieden in contact komen met buitenmuren of plafonds. Over het algemeen kun je ook houtresten gebruiken voor het grootste deel van dit werk, waardoor de kosten laag blijven.

Voor grotere openingen is expanderend schuim een ​​effectief afdichtmiddel. Gespoten uit bussen met een pistool, zal schuim gaten opvullen tot een paar centimeter breed. Dergelijke grote openingen moeten echter mogelijk eerst worden afgedekt met een stuk massief hout of OSB en vervolgens de resterende openingen met schuim worden opgevuld.

Verminderde penetraties

Penetraties door de luchtbarrière bemoeilijken luchtafdichtingen, dus het minimaliseren van penetraties kan tijd en geld besparen dat wordt besteed aan luchtafdichtingen. Hier zijn enkele dingen die kunnen worden gedaan om penetraties te verminderen:

Stopcontacten verzegelen

Nadat alle stopcontacten en bedrading zijn geïnstalleerd, verzegel je de contacten met sproeischuim, buismastiek of een combinatie van beide. Zorg ervoor dat alle draadpenetraties worden afgedekt. Nadat elektriciens stekkers en schakelaars hebben geïnstalleerd, moeten de dozen worden afgedicht met gipskit.

Afdichting ramen en deuren

Raam- en deurkozijnen moeten aan de wandkozijnen worden afgedicht met kit of schuim, afhankelijk van de grootte van de opening. De openslaande ramen hebben de voorkeur omdat ze het meest effectief sluiten en de beste luchtafdichting vormen.

Op de deur van de kruipruimte moet ook een luchtdichte sealing worden geïnstalleerd.

Dubbele toegangsdeuren

Als toegangsdeuren worden blootgesteld aan koude wind, kunnen twee deuren worden geïnstalleerd om een ​​luchtsluis te vormen. Deze dubbele toegangsdeuren verminderen tocht en verhogen het comfort, wat vaak leidt tot lagere thermostaatinstellingen.

Dubbele toegangsdeuren zijn misschien niet in alle huizen rendabel, maar als de woning goed is ontworpen, kunnen dubbele toegangsdeuren een nuttige extra ruimte creëren, zoals een ingang met een jassenruimte en plek voor de schoenen.

Plus het is gelijk toekomstbestendig voor de pakjesbezorger wanneer je in de nabije toekomst op afstand alleen de eerste voordeur open kunt doen zodat hij je pakketje in je voorruimte kan zetten als je niet thuis bent.

Let wel dat de dubbele toegangsdeur geplaatst wordt vóór de trap omhoog, niet alleen voor de woonkamer.

Driepuntsvergrendelingsmechanismen

Hoewel driepunts-vergrendelingsmechanismen voor deuren aanzienlijk duurder zijn dan gewone vergrendelingen, houden ze de deur stevig tegen zijn tochtstrips en verzetten zich tegen kromtrekken. Ze zijn vooral belangrijk waar dubbele toegangsdeuren niet haalbaar zijn, en waar de deuropening wordt blootgesteld aan koude rukwinden.

Luchtdichte ventilatiehoezen

Wanneer externe ventilatieopeningen worden gebruikt – zoals voor een wasdroger – selecteer dan luchtafvoerkappen die zo dicht mogelijk zijn. Een bijkomend voordeel van het gebruik van een luchtdichte ventilatiekap is dat het knaagdieren en andere beestjes uit huis houdt.

Super isolatie van de woning

Isoleren, samen met afdichten, is het belangrijkste wat je kunt doen voor je energieneutrale woning. Het is belangrijk om de muren, vloeren en plafonds te isoleren met soorten en diktes van isolatiematerialen die passen bij de specifieke behoeften van elk oppervlak, en om wand-, vloer- en plafondconstructies te ontwerpen om die materialen te accommoderen.

R-waarde

De meeste bouwmaterialen weerstaan ​​in zekere mate de warmtestroom. Deze thermische weerstandseigenschap wordt uitgedrukt als R-waarde. Elk type materiaal (hout, gipsplaat, glasvezel, enz.) heeft een verschillende R-waarde per inch dikte.

Hoewel de thermische weerstand van een bepaald materiaal toeneemt met de dikte, is dit geen lineair verband. Elke extra centimeter dikte heeft iets minder impact dan de vorige, dus uiteindelijk bereik je een punt van afnemende rendementen waarbij het niet langer rendabel is om meer en dikkere isolatie toe te voegen.

Het optimaliseren van de isolatiedikte en R-waarde is een belangrijke ontwerptaak ​​voor alle hoge rendement woningen.

Een kosteneffectieve nul-energie woning streeft ernaar om de kosten van efficiëntiemaatregelen in evenwicht te brengen met de kosten van on-site fotovoltaïsche (PV) generatie, en het gebeurt vaak dat kleinere huizen deze balans vinden met lagere isolatieniveaus.

Dit komt omdat huizen met minder oppervlakte ook minder algemeen warmteverlies hebben, terwijl een vierkante meter PV-panelen altijd dezelfde hoeveelheid elektriciteit genereert.

Vloerisolatie

Hoewel het idee dat vloeren minder warmte verliezen dan muren of plafonds enige waarheid bevat, is het nog steeds essentieel voor het doel van netto nul energieverbruik om ze goed te isoleren. Dit betekent dat ruwweg dezelfde R-waarde in vloeren wordt bereikt als in andere bouwcomponenten.

HRV / ERV-leidingen en isolatie

Het kan verleidelijk zijn om ventilatiekanalen van HRV’s / ERV’s door zolderruimtes of muurholten te leiden, maar daar kunnen ze de isolatie verstoren. De eenvoudigste en goedkoopste oplossing is om meer isolatie over de kanalen toe te voegen.

Maar een betere aanpak is om het huis zo te ontwerpen dat de kanalen zich in de geconditioneerde ruimte bevinden. Dit kan met kisten, verlaagde plafonds of geïsoleerde luchtdichte ruimten. Sommige projecten brengen de hele zolder in de thermische grens door het dak te isoleren.

Een vergelijkbare aanpak kan worden gebruikt met een ongeventileerde kruipruimte, hoewel dit een grotere uitdaging kan zijn. Elk van deze oplossingen moet in de ontwerpfase worden geïntegreerd en op kosteneffectiviteit worden geanalyseerd.

Minimaliseer thermische overbrugging

In de conventionele constructie raakt het kader zowel het binnenoppervlak als het buitenoppervlak van de muur. Dit zorgt voor de directe geleiding van warmte en kou van de buitenmuur naar de binnenmuur, wat resulteert in onnodig warmteverlies.

Het voorkomen of minimaliseren van thermische overbrugging kan het beste worden gedaan in zowel de ontwerpfase als tijdens de constructiefase. Besteed speciale aandacht aan deurlijsten, vloerinterfaces op de tweede verdieping, muren, funderingen, randen, hoeken, kisten, dakranden en verbindingen.

Selecteer een wandsysteem dat thermische overbrugging minimaliseert, zoals een muur met dubbele stutten of een met starre buitenisolatie.

Thermische overbrugging kan het beste in de ontwerpfase worden geminimaliseerd door een ontwerper die kosteneffectieve details zonder warmtebrug bevat. Sommige thermische overbruggingen vinden plaats waar de uiteinden van vloerbalken de randbalken raken en waar het onderste koord van de dakspanten zich over de muur uitstrekt.

Waar thermische overbrugging niet kan worden vermeden, kunnen gesloten celspuitschuim of aerogels dit helpen verminderen, maar zijn mogelijk niet kosteneffectief in vergelijking met het elimineren van thermische overbrugging in de ontwerpfase of het accepteren van enkele kleine warmteverliezen.

Slim water verwarmen

Nadat ruimteverwarming en -koeling is aangepakt, moeten methoden voor waterverwarming – de op een na grootste mogelijkheid voor efficiëntieverbetering – worden overwogen.

Om de energie-efficiëntie in een energievrije woning te optimaliseren, moet je kijken naar het type en de locatie van het waterverwarmingssysteem dat je installeert, evenals strategieën om het gebruik van warm water door je gezin te minimaliseren.

De efficiëntie van de boiler wordt uitgedrukt door de energiefactor (EF), wat in wezen het percentage brandstof is dat wordt omgezet in nuttige warmte. EF wordt uitgedrukt als een decimaal, waarbij .90 EF 90% efficiënt is.

Het selecteren van het juiste type boiler hangt af van de hoeveelheid te gebruiken warm water, het klimaat en het gebouwontwerp.

Minimaliseer het gebruik van warm water thuis

Hoe minder warm water wordt gebruikt, hoe minder warm water er geproduceerd hoeft te worden. Installeer waterbesparende kranen en douchekoppen en selecteer apparaten, zoals vaatwassers en wasmachines, die spaarzaam warm water gebruiken.

Zonne-water verwarming

Tot voor kort waren thermische zonneboilers een standaardelement van nul-energiewoningen en ze kunnen nog steeds een goede keuze zijn voor grote huishoudens. Als jouw huis voor meer dan 5 personen warm water levert en dit de komende 20 jaar of zo zal blijven doen, loont het om de kosteneffectiviteit van een zonnesysteem te bekijken.

Kleinere huishoudens zullen merken dat de kosten vooraf om een ​​elektrische boiler te installeren, samen met voldoende PV-capaciteit om het te laten werken, waarschijnlijk niet rendabel zal zijn.

Warmtepomp Boilers

Overweeg ook de kosteneffectiviteit van het gebruik van een warmtepompboiler (HPWH). Met EF-waarden tussen 2,0 en 3,0 zijn HPWH’s twee tot drie keer efficiënter dan standaard waterverwarmers, waardoor ze de meest efficiënte technologie zijn, maar niet altijd de meest kosteneffectieve of geschikte keuze.

HPWH’s halen warmte uit hun omgeving, waardoor de ruimte wordt gekoeld, dus het is belangrijk om de locatie zorgvuldig te kiezen.

Als je in een warm klimaat leeft dat meer airconditioning vereist dan verwarming, kan de HPWH in het geconditioneerde deel van het huis worden geplaatst en in Nederland kan het erbuiten, maar in een ruimte die aangrenzend is aan het geconditioneerde systeem, zoals bijvoorbeeld een onverwarmde garage of kelder.

Omdat HPWH’s water langzaam verwarmen, zijn grotere tanks nodig voor grotere huishoudens. Twee mensen kunnen rondkomen met een 180-liter tank. Grotere huishoudens zouden de tank volgens hun verwachte behoeften moeten kiezen, ofwel een tank van 300 of 450 liter.

HPWH’s kunnen in drie modi werken, afhankelijk van de vraag. De warmtepompmodus gebruikt alleen de compressor. Dit is de langzaamste maar meest efficiënte modus. In de hybride modus kan de boiler automatisch overschakelen op elektrische weerstandselementen als de compressor de vraag niet kan bijhouden.

De elektrische weerstandsmodus is volledig afhankelijk van de verwarmingselementen. Hoewel je de grootste efficiëntie krijgt met de warmtepompmodus, helpen andere modi bewoners om korte periodes van hoge vraag te kunnen voldoen.

Elektrische weerstandswarmers

Een boiler met elektrische weerstand gebruikt verwarmingselementen in de tank om elektriciteit om te zetten in warmte, net als een elektrische oven of broodrooster. Een goed geïsoleerde boiler met elektrische weerstand kan een goede keuze zijn.

Zoek naar een model met een EF van .93 of hoger. In de meeste gevallen kost het minder om een ​​goed geïsoleerde elektrische weerstandswater te installeren en nog een paar PV-panelen om eraan toe te voegen. Dit kan energiezuinig huisonderhoud voor de huiseigenaar vereenvoudigen en lagere kosten voor het installeren.

De waterverwarmer plaatsen

Het is het beste om een ​​boiler in de buurt van wastafels, douches en apparaten te plaatsen waar het warme water zal worden gebruikt.

Kortere warmwaterleidingen zullen energie en water besparen. Bovendien moeten alle warmwaterleidingen worden geïsoleerd. Dit omvat die binnen de geconditioneerde ruimte lopen.

Circulerende warmwatersystemen

Na het inschakelen van een warmwaterkraan wacht het altijd even totdat er warm water aankomt. Soms is het lang wachten. Modern huisontwerp plaatst vaak een of meer warmwatergebruikspunten aan verre uiteinden van de plattegrond.

De keuken bevindt zich bijvoorbeeld aan het ene uiteinde van de plattegrond en de badkamer aan het andere uiteinde. Wanneer het onmogelijk wordt om het doel van korte pijpleidingen te realiseren met ver van elkaar staande keuken en badkamer installeren veel bouwers een warmwaterrecirculatiesysteem dat een pomp gebruikt om snel heet water naar het verste punt te duwen.

Dit soort systemen gebruiken zelf energie voor de pomp en ze versnellen warmteverlies door de waterleidingen. Het gebruik van een dergelijk systeem wanneer het niet nodig is, is een aanzienlijk energieverspilling dat in strijd is met je energie neutrale doelstelling.

Gebruik sterk geïsoleerde ramen en deuren

U-waarden voor raamisolatie

U-waarde (U) is de snelheid van warmteoverdracht en wordt als decimaal getal weergegeven, tussen 0 en 1. Hoe lager het getal hoe minder de warmteoverdracht van het materiaal.

Enkel glas is bijna U-1.0. Dubbel glas is zo’n U-0.40, dus dat scheelt al heel wat, en ramen met driedubbele beglazing zijn U-0.20.

Maar, dat is nog niet alles want een U-waarde houdt ook rekening met het kozijn, dus niet enkel met het glas van een raam.

Dan is er nog de Zonnewarmte-versterkingscoëfficiënt (SHGC) die aangeeft hoeveel van de warmte van de zon door het glas heen kan komen. SHGC is ook een decimaal getal tussen 0 en 1 waar een lager getal betekent dat er minder zonnewarmte wordt doorgelaten.

Tot slot is er nog “visible transmittance” (VT), het aspect van het raam dat je kunt zien, want hiermee geef je aan hoe goed je door het glas kunt kijken.

Wederom een cijfer tussen 0 en 1 waarbij de hoogte van het cijfer de mate van zichtbaarheid aangeeft.

En luchtlekkage (AL) geeft nog aan hoe goed het venster afdicht tegen tocht die rond de openingen en kieren van het raam kan ontstaan. Hoe lager het cijfer hoe minder lekkage.

Deze vier statistieken kunnen je helpen bij het selecteren van je venster. Het is daarom belangrijk dat je deze bespreekt met jouw raamleverancier, zodat je ze kunt vergelijken tussen leveranciers.

Lage U-waarde ramen

Ramen zijn de laatste jaren enorm ontwikkeld en het is daarom steeds gemakkelijker om ramen met een warmteverlies van minder dan U-0,25 te vinden voor een betaalbare prijs.

Meestal zal dubbele beglazing voldoende zijn om dit te bereiken, terwijl in andere situaties misschien drievoudige beglazing nodig zal zijn.

Deze drie elementen kunnen zorgen voor lage U-waarden:

Venstergroottes

Het is bekend dat het grootste warmteverlies bij een raam ontstaat door het frame. Daarom is het belangrijk een raam te kiezen met een kleiner kozijnprofiel.

Anders heeft je driedubbele beglazing niet zoveel zin, een groot kozijn zal de warmte meer laten ontsnappen dan het glas zelf.

Daar komt ook bij dat het energiezuiniger is om minder maar grotere ramen te gebruiken dan veel, kleinere ramen met hetzelfde glasoppervlak, omdat grotere ramen veel minder kozijn omranding hoeven te gebruiken dan vele kleine ramen.

Optimaliseren van venster naar vloeroppervlak (WFA)

Het raamoppervlak is allesbepalend in algeheel warmteverlies. Zelfs wanneer je U-0.20 vensters installeert verliezen ramen tot 7 keer sneller warmte dan dat muren doen.

Het is daarom belangrijk om het vensteroppervlak te bepalen in verhouding tot de grootte van je huis, en dat doe je door de verhouding te berekenen tussen venster en het vloeroppervlak (of WFA).

Massa-geproduceerde huizen hebben een WFA van tussen de 18% en 22%, terwijl ontworpen huizen vaak zo’n 30% tot 40% hebben.

Maar er is een optimum wanneer je kijkt naar energiemodellering, en dat is zelfs nog lager dan dat van productiehuizen, met een verhouding van vloer tot venster van 14%. Dit helpt met het minimaliseren van warmteverlies.

Niets is zo luchtdicht en goed geïsoleerd dan een muur!

Met minder ramen moet je ze wel optimaal plaatsen voor licht, mogelijkheid tot ventilatie en gericht op het zuiden voor passieve zonnewarmte. Goed ontworpen huizen kunnen zeer leefbaar zijn met de lagere WFA’s voor een optimaal energieneutraal huis.

Zonne-warmtewinstcoëfficiënt

In het optimale geval zouden ramen op het zuiden een hoge Zonnewarmte-versterkingscoëfficiënt hebben om gratis warmte in de winter te verzamelen.

Energiezuinige deuren

Op dit moment kun je het beste geïsoleerde fiberglas deuren gebruiken. Om kostenefficiënt te zijn hoef je alleen te zorgen voor een strakke omlijsting en goede luchtafdichtingen. Daarnaast is er een blower-deur test die de deur kan checken op luchtlekkage bij de beglazing.

Verder kun je natuurlijk ook de grootte van de ramen op deuren beperken, plus kiezen voor glas met hoge R-waarde. Kies ook voor een meerpuntsvergrendelingsmechanisme zodat de deur echt goed tegen de tochtstrip sluit.

Zeker een deur die op een winderige straat is gericht kan hier veel baat bij hebben.

Kies Solar Tempering

Recente ontwikkelingen in bouwmaterialen en -technieken hebben ontwerpers overtuigd van kosteneffectieve nul-energiewoningen om de nadruk op volledig passief zonne-ontwerp te verminderen ten gunste van ‘solar tempering’.

Er zijn veel redenen voor deze verschuiving, waaronder variabele klimaatfactoren, de hogere kosten van lage U-waarde / hoge SHGC-ramen, de voordelen van minder ramen, de hoge kosten van thermische massa en het risico van oververhitting als passieve zonne-energie niet correct wordt geïmplementeerd.

Zonnetempering biedt een kosteneffectief alternatief waarbij wordt geprofiteerd van zonnewarmte zonder het raamoppervlak of de kosten te vergroten.

Het werkt het beste wanneer de gemeenschappelijke woonruimtes en de meeste ramen op het zuiden liggen. Optimale schaduw zorgt voor warmte in de winter en sluit zomerhitte uit. Zonnetempering zorgt voor extra licht en warmte in de woonruimtes en kan de verwarmingskosten met 10% tot 20% verlagen zonder extra kosten en zonder het risico van oververhitting in de zomer

Met zonnetempering win je de waarde van zonnewarmte met aanzienlijk lagere kosten dan met passieve zonnestrategieën.

Creëer een energiezuinige toevoer van verse lucht

Luchtdichte constructie bespaart energie en verbetert de duurzaamheid van gebouwen. Hoewel een energiezuinige woning nooit “te dicht” kan zijn, is het noodzakelijk om te zorgen voor automatische ventilatie in alle huizen die luchtdicht zijn afgesloten onder de 4 luchtwisselingen per uur (ACH).

Deze ventilatie helpt de stroom waterdamp te regelen en zorgt voor een superieure luchtkwaliteit voor de gezondheid van de inzittenden. Om energieverlies in energiezuinige huizen te verminderen, kan warmte uit de geventileerde lucht worden opgevangen in plaats van verspild door warmteterugwinningsventilatoren (HRV’s) of energieterugwinningsventilatoren (ERV’s) te installeren.

Deze ventilatoren brengen verse lucht in een huis en blazen oude lucht af, terwijl ze ongeveer 70% tot 90% van de warmte uit de afgevoerde lucht vasthouden en terugvoeren naar de binnenkomende lucht. Bovendien helpen HRV’s en ERV’s elk op verschillende manieren om het vocht in de lucht te beheren. Lees meer over HRV’s en ERV’s.

Beide soorten terugwinningsapparaten gebruiken een uitwisselingskern om warmte van de ene luchtstroom naar de andere door te geven. De uitwisselkern in een HRV kan aluminium of plastic zijn. Deze kern voorkomt dat vocht en geuren van buiten binnenshuis in de stroom verse buitenlucht terechtkomen.

ERV’s zijn hetzelfde als HRV’s, behalve dat de kern is gemaakt van gecoat papier of geperforeerd plastic, waardoor waterdamp kan passeren, maar geuren buiten blijven.

HRV’s zijn het beste voor de meeste koele klimaten, maar ERV’s zijn een betere keuze in warme en vochtige of extreem droge klimaten. In deze gevallen vereist een goed vochtbeheer dat waterdamp buiten in vochtige klimaten of binnen in droge klimaten blijft.

Heat Recovery Ventilation (HRV) -systeem

Efficiëntie versus kosten

De efficiëntie van elke HRV is afhankelijk van het kernmateriaal en de grootte. ERV’s kunnen profiteren van de energie in de waterdamp die ze terugwinnen, waardoor ze een iets hogere efficiëntie hebben dan HRV’s. Beide typen ventilatoren hebben motoren die continu kunnen draaien, waardoor veel energie nodig is om ventilatoren te bedienen.

Meer efficiëntie wordt behaald met een elektrisch gecommuteerde motor (ECM), die ook het voordeel heeft van een variabele snelheidsregeling.

Het is belangrijk om apparatuur te kiezen die past bij de behoeften van het project. Het meest efficiënte systeem is misschien niet de beste algehele keuze. Voor de meeste toepassingen is een redelijk efficiënte eenheid voldoende.

HRV’s en ERV’s hebben twee kanaalsystemen. Eén systeem verwijdert lucht uit vochtige ruimtes, zoals badkamers, keukens en wasruimtes. De andere levert buitenlucht aan slaapkamers en woonruimtes. Deze opstelling helpt lucht door het hele huis te mengen.

Om het kanaal kort en binnen de geconditioneerde ruimte te houden, is het het beste om een ​​centrale locatie te kiezen voor de hoofdeenheid, die de uitwisselingskern en ventilatoren herbergt.

Omdat alle ventilatiesystemen een bescheiden hoeveelheid geluid maken, moet je ervoor zorgen dat je het apparaat niet in de buurt van slaapkamers plaatst of mogelijke storingen minimaliseert door gebruik te maken van geluiddempende methoden.

Huidige ventilatoren vervangen

Ventilatoren voor uitlaatgassen in de badkamer kunnen enkele honderden euro’s kosten wanneer ze door een elektricien worden geïnstalleerd. Laat de HRV / ERV het werk van uitlaatventilatoren doen en geld besparen.

De meeste HRV / ERV’s kunnen op meerdere snelheden werken. Ze zijn over het algemeen zo groot dat de laagste snelheid voldoet aan de ventilatie-eisen van het huis. Door de snelheid te verhogen naar hoog kunnen vocht in de badkamer en geuren worden verwijderd, waardoor afvoerventilatoren overbodig worden.

Dit heeft het extra voordeel het van het verminderen van luchtlekkage in gebouwen door het binnendringen van uitlaatkanalen voor afvoerkanalen naar buiten.

Het gebruik van een ERV- of HRV-ventilatie in de keuken, in plaats van een geventileerde afzuigkap, elimineert een nieuwe penetratie van de gesloten gebouwschil en vermijdt het ventileren van verwarmde lucht rechtstreeks uit de keuken.

Selecteer een energiezuinig verwarmings- en koelsysteem

Het verminderen van de benodigde energie voor verwarming en koeling is essentieel om het netto nul-doel te bereiken.

Luchtbronwarmtepompen zijn het meest efficiënte verwarmings- en koelsysteem dat momenteel beschikbaar is.

Luchtbronwarmtepompen halen warmte uit de lucht, zelfs wanneer de temperatuur onder nul daalt, en verplaatsen het als heet koelmiddel door een kleine pijp naar een of meer binnenunits die warmte aan het huis leveren.

In de zomer verwijderen luchtwarmtepompen warmte uit het huis en leveren koud terug aan de binnenunits.

Luchtloze kanaalloze warmtepompen (DHP’s) vereisen geen kanalen of waterleidingen en worden soms mini-splits genoemd. Naast het besparen van energie, kosten ze minder om te installeren en creëren ze slechts twee doorvoeringen in de gebouwschil. DHP’s kunnen nauwkeurig op maat worden gemaakt om te voldoen aan de behoeften van kleine, efficiënte huizen, waardoor ze een goede match zijn voor veel energiezuinige huizen.

Energie-efficiëntie

Kies een zeer efficiënt model met een HSPF-classificatie (verwarmingsfactor) van 10,5 of hoger en een seizoensgebonden energie-efficiëntieclassificatie (SEER) in het midden tot hoog in de 20. Er zijn veel DHP’s op de markt die deze doelstelling halen.

DHP’s hebben veel van hun efficiëntie te danken aan de werking met variabele snelheid. DHP’s werken zeer langzaam wanneer de behoefte aan verwarming laag is en versnellen vervolgens wanneer de behoefte groot is, wat resulteert in zeer stabiele kamertemperatuur.

De meeste conventionele verwarmingssystemen (inclusief centrale systemen, geleide warmtepomp en warmwatersystemen) hebben slechts één snelheid en schakelen aan en uit in een poging om de leefruimte op een constante temperatuur te houden.

Distributie

DHP’s leveren, afhankelijk van het seizoen, warmte of koude af aan een minisplit – een binnenunit die meestal aan een muur hangt of in een plafond kan worden verzonken. In een kleiner huis met een meer open plattegrond zijn mogelijk slechts een of twee minisplits nodig om warmte of koude over het hele huis te verdelen.

In grotere huizen, waar verwarming en koeling verschillende ruimtes nodig zijn, gebruikt een ietwat minder efficiënte geleide minisplitsing relatief kleine, korte kanalen om verschillende kamers te bereiken of kan hij kanalen delen met het ventilatiesysteem.

Omdat warme lucht stijgt en koele lucht daalt, zal er een speciale uitdaging zijn met huizen met twee verdiepingen. Met een tweekoppige DHP kan één eenheid boven en één beneden worden geïnstalleerd om zowel de behoefte aan verwarming als koeling effectiever te dekken.

Selecteer Energiezuinige verlichting

Voordat kunstmatige verlichting wordt overwogen, moeten alle energiezuinige huisontwerpen – energieneutraal of anderszins – optimaal gebruik maken van natuurlijke verlichtingsmogelijkheden. Nadat de natuurlijke verlichting is geoptimaliseerd, identificeert je horizontale werkoppervlakken waar taakverlichting nodig is, zoals aanrechtbladen, badkamertafels, hobbyruimtes en kantoren.

Lees ook: energiebesparende tips voor thuis en op kantoor

Identificeer vervolgens specifieke hoeken of kunstwerken die accent- of brandpuntsverlichting vereisen. Zodra die specifieke locaties de juiste verlichting hebben, overweeg dan algemene of omgevingsverlichting om de algehele ruimtes van licht te voorzien.

Indirecte verlichting met behulp van reflectie en wandlampen kan een effectieve en aantrekkelijke manier zijn om dit te bereiken.

Ontwerp voor daglicht

Gebruik zoveel mogelijk natuurlijk licht door ramen strategisch in woonruimtes te plaatsen. Voor zover mogelijk moeten alle dagelijkse leefruimtes op het zuiden liggen. De muur op het zuiden moet het grootste deel van de ramen bevatten.

Indien nodig kan natuurlijk licht door het hele huis worden verspreid met behulp van spiegels, glazen blokken en andere binnenvensters waar kosteneffectief.

Strategische verlichting

Omdat taakverlichting kosteneffectiever is dan hele kamerverlichting, selecteer je taakverlichting voor werkgebieden en selecteert je vervolgens pas accentverlichting voor ruimtes die extra, zachter licht nodig hebben. Vul ten slotte extra licht behoeften voor grotere ruimtes in met omgevingslicht.

LED verlichting

Nadat je hebt besloten waar de lichten moeten worden geplaatst, selecteer je de beste lichtbron voor de taak. Light-emitting diodes (LED’s) zijn de meest efficiënte, duurzaamste lichtbron die er is en ze zijn nu goedkoper dan ooit. Omdat LED’s in alle soorten en maten voorkomen, passen ze in bijna elk type armatuur.

Lees hier alles over de juiste LEDs voor al je ruimtes

Vermijd inbouwspots

Het is een goed idee om inbouwspots in het plafond te vermijden of te beperken, omdat de elektrische kasten en bedrading voor plafondlampen isolatie penetreren en potentiële luchtlekken veroorzaken die moeilijk afdichtbaar zijn.

Inbouwlampen kunnen worden vermeden door railverlichting en hanglampen te gebruiken. Als alternatief kunnen bliklampen worden verzonken in kooien zodat ze niet door de luchtbarrière en isolatie rondom de leefruimte dringen.

Wandlampen die reflecteren vanaf het plafond kunnen ook worden gebruikt voor een volledige verlichting.

Hoge visuele lichttransmissie

Ramen met een hogere Visual Light Transmittance (VT) moet worden gebruikt als ze tegen een redelijke prijs beschikbaar zijn in een venster met een lage U-waarde. Hoge VT-vensters verminderen het gebruik van elektrisch licht. VT-classificatie staat vermeld op een label dat aan elk venster is bevestigd.

Dakramen

Dakramen hebben voor- en nadelen. Aan de positieve kant brengen ze natuurlijk licht diep in binnenruimtes die mogelijk donker zijn. Dit kan het comfort voor de gebruiker aanzienlijk verbeteren en het gebruik van elektrisch licht verminderen.

Dakramen hebben echter ook sterke minpunten.

Dakramen vertegenwoordigen gaten in het buitenoppervlak van het huis met het hoogste isolatieniveau: het plafond. Het gebied van het dakraam kan R-3 zijn in een plafond dat anders R-60 zou zijn.

Tot overmaat van ramp creëren dakramen een gecompliceerde omlijsting die moeilijk en duur te isoleren en luchtafdichtend kan zijn.

Ten slotte worden dakramen altijd naar boven gericht, waardoor ze een belangrijke bron van warmteverlies zijn in de winter. In de zomer krijgen ze vaak ongewenste warmte.

Selecteer Energiezuinige apparaten en elektronica

Het identificeren en aanschaffen van de meest energie-efficiënte apparaten tegen de laagste kosten kost wat moeite, omdat de meest energie-efficiënte en kosteneffectieve modellen vaak per modeljaar variëren.

Zoek naar energiezuinige apparaten en selecteer de meest kosteneffectieve modellen. Kleinere apparaten verbruiken meestal minder energie, dus denk aan koelkasten op maat, wasmachines en vaatwassers.

Bij het selecteren van apparaten voor een energievrije woning moet rekening worden gehouden met zowel kosten als energie-efficiëntie. Kosten- en energiefuncties van apparaten veranderen regelmatig, dus zoek telkens wanneer een nieuw huis wordt gebouwd naar de nieuwste informatie over apparaten.

Inductiekookplaten

Een inductiekookplaat is 30% efficiënter dan een gasfornuis en ongeveer 12% efficiënter dan een gewoon elektrisch fornuis.

Inductiekookplaten verwarmen ook sneller dan normale elektrische fornuizen en aanzienlijk sneller dan gasfornuizen.

Inductiekookplaten verwarmen de moleculen in de pan in plaats van de kookplaat zelf te verwarmen. Wanneer je klaar bent met koken, is de kookplaat meestal warm, maar niet heet, dus het is veilig aan te raken en gemakkelijk schoon te maken.

Gasfornuizen zorgen voor luchtvervuiling binnenshuis die vaak de EPA-limieten voor binnenluchtkwaliteit overschrijdt, waardoor het het beste is om ze niet in zeer luchtdichte huizen te installeren.

Magnetrons

Magnetrons zijn aanzienlijk energie-efficiënter en sneller dan elektrische of gasovens. Magnetrons moeten van een zodanige grootte zijn dat ze voor de meeste gerechten kunnen worden gebruikt en niet groter dan nodig.

Hoog toerental wasmachine met koud water

Een front-loading hoge RPM kleding wasmachine met een 1400 RPM centrifugecyclus en een fan fresh (pluisjes) optie haalt bijna al het vocht uit natte kleding zonder warmte, minimaliseert het gebruik van een droger of de tijd die nodig is om wasgoed aan de lijn te drogen .

Alle wasmachines hebben energiebesparende cycli die alleen koud water gebruiken. Omdat warmwaterverwarming meer energie verbruikt, is het logisch om koud water wassen aan te bevelen voor kopers van energiezuinige huizen.

Wasdrogers

Standaard elektrische of gasdrogers verbruiken een aanzienlijke hoeveelheid energie en moeten naar buiten worden afgevoerd, waardoor het equivalent van een groot (hoewel intermitterend) luchtlek ontstaat in een verder superdichte bouwschil.

Luchtdrogende kleding bespaart veel energie. Waslijnen voor buiten en droogrekken binnen zijn kostenbesparend. In droge klimaten kan binnenshuis drogen vocht in de huislucht brengen. In vochtiger klimaten zijn kledinglijnen voor buiten een betere optie.

Warmtepompdrogers

Als een automatische wasdroger nodig is, overweeg dan een condensatiedroger met warmtepomp. Met dezelfde technologie als koelkasten, warmtepompen voor ruimteverwarming en warmtepompen voor waterverwarming, krijgen deze drogers meer warmte uit elke eenheid elektriciteit dan een typische elektrische droger, waardoor ze doorgaans 50 tot 60% besparen op energiekosten.

Wasdrogers met warmtepompen worden al vele jaren hier in Europa gebruikt, maar zijn nieuw op veel andere markten. De momenteel beschikbare modellen zijn duurder dan standaarddrogers, maar kunnen zichzelf binnen ongeveer 5 jaar terugbetalen. In de toekomst, als de kosten dalen, zullen zij de favoriete elektrische droger zijn.

Efficiënte vaatwassers

Zoek bij het selecteren van een vaatwasser naar personen met een energiefactor van 0,85 of hoger. De Bosch-vaatwasser is bijvoorbeeld een zeer energiezuinige, waterbesparende vaatwasser met een energiefactor van ongeveer 1, maar het prijskaartje kan hem minder kosteneffectief maken dan andere, iets minder efficiënte vaatwassers.

Elektronica

De grootste energiegebruikers in de energiezuinige huizen van vandaag zijn grote tv’s, spelcomputers, computers en andere elektronica. De meeste elektronica zijn energieslurpers en bijna alle elektronica heeft grote “fantoombelastingen” vanwege het feit dat energie wordt gebruikt, zelfs wanneer deze is uitgeschakeld – waardoor energie 24/7 wordt verspild.

Overweeg de meest energiezuinige elektronica te kopen die er is, handmatige aan-uitschakelaars te installeren en stekkerdozen voor elektronica te gebruiken om deze fantoombelastingen te verminderen.

Installeer stopcontacten in ruimtes waar waarschijnlijk elektronica wordt gebruikt, zodat ze volledig kunnen worden uitgeschakeld met een wandschakelaar. Speciale schakelaars zijn beschikbaar voor het uitschakelen van plug-belastingen voor entertainmentcenters zonder de opstarttijd te verlengen.

Kijk eens hier bij Bluemovement voor het leasen van zuinige elektrische apparatuur die zichzelf terugverdienen.

Toestelgrootte

Als je een kleiner huis bouwt als onderdeel van je nul-energiestrategie, overweeg dan ook om kleinere apparaten te selecteren. Wanneer het gebouw zelf honderden euro’s per vierkante meter kost, kan het besparen van een paar vierkante meter van het totaal je duizenden euro’s besparen in bouwkosten.

Evenzo verbruikt een koelkast van 6 kubieke meter minder energie, vierkante meters en aanschafskosten dan een model van 8 kubieke meter.

Overweeg de vaatwasser te verkleinen van het standaard 24-inch model naar een 18-inch of een lade-type vaatwasser. Natuurlijk moet de grootte van het apparaat de behoeften van het huishouden weerspiegelen.

Gebruik van zonne-energie

Fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) zijn de meest kosteneffectieve duurzame energiebron voor de meeste energiezuinige woningen.

Het installeren van een PV-systeem is de laatste stap om het netto nul-energiedoel te bereiken, omdat PV-panelen de duurste van alle strategieën zijn. De hoeveelheid zonnepanelen die nodig is om het nul-energiedoel te bereiken, moet alleen worden berekend nadat alle andere energiebesparende maatregelen zijn toegepast.

Het doel is om het gebruik van zonnepanelen zoveel mogelijk te minimaliseren om de resterende energiebehoeften van het huis te dekken tegen de laagst mogelijke kosten.

Aangezien de prijs van fotovoltaïsche systemen op zonne-energie snel daalt, is dit iets van een ontwikkelend doel.

Check hier een gratis offerte van onze partners, of je kunt nu zelfs bij HalloStroom je zonnepanelen huren wanneer je de investering niet ineens wilt maken.

Plan voor zonne-energie

De locatie die je selecteert voor jouw energievrije woning, moet tussen 09.00 en 16.00 uur onbelemmerd zonlicht hebben. Het zuid- of westdak moet voldoende vierkante meters hebben om het aantal benodigde zonnepanelen te bevatten.

Verwijder alle bouwelementen uit het ontwerp die een schaduw op de panelen werpen of hun plaatsing verstoren. Dakinstallaties zoals dakkapellen, schoorstenen, afvoerbuizen en utiliteitsmasten moeten zo worden geplaatst dat ze de plaatsing van het paneel niet hinderen of de toegang tot de panelen door zonlicht belemmeren.

Overweeg micro-omvormers

Als er potentiële obstakels zijn, zoals bomen, gebouwen, bladeren die de panelen op elk moment van de dag gedeeltelijk in de schaduw stellen, wordt de elektrische productie van een centrale omvormer gereduceerd tot het niveau van de laagste producerende panelen.

Micro-omvormers zorgen er echter voor dat niet-gearceerde panelen met optimale efficiëntie werken, hoewel sommige panelen in de schaduw liggen. Een ander voordeel is dat micro-omvormers plaats bieden aan extra panelen zonder een tweede gecentraliseerde omvormer te kopen, wat aanzienlijke kosten bespaart bij het uitbreiden van het systeem.

Energiemodellering

Gebruik energiemodellering om het jaarlijkse energieverbruik van het huis in kilowattuur (kWh) te schatten. Vervolgens kun je een aannemer voor zonne-energie vragen om de grootte en de kosten te berekenen van een PV-systeem dat in staat is om die hoeveelheid energie in de loop van een typisch jaar te genereren.

Een zonne-aannemer kan je ook vertellen hoeveel dakoppervlak nodig is voor voldoende zonnepanelen.

Aankoop van de PV-installatie

Ontvang verschillende offertes van betrouwbare installateurs om het meest kosteneffectieve systeem te vinden. Als je een bouwlening aangaat kunnen de kosten van het PV-systeem in de financiering worden opgenomen. Financiële prikkels van nutsbedrijven en overheden kunnen de kosten van het systeem verlagen voor zowel de bouwer als de koper.

Naarmate elektriciteitsprijzen in de loop van de tijd stijgen, zal het financiële rendement groeien. De woning zal ook de extra marktwaarde van het PV-systeem weerspiegelen. Het nadeel van de aankoop van het systeem is het benodigde contante geld als het niet in de hypotheek of in een financiering wordt meegenomen.

Leasen van zonne-energie systemen

Als je de prijs van het PV-systeem niet aan de woning wilt toevoegen, kun je overwegen om het PV-systeem te leasen. Leasing is in sommige situaties een geschikte keuze. Plus je bent als koper niet verantwoordelijk voor het onderhoud van het systeem.

Welke stappen naar een volledig zelfvoorzienend huis?

Tiny House listings heeft hier een video gemaakt over een volledig zelfvoorzienend micro huis:

Dat is natuurlijk een mooi streven, maar wat kun jij ondernemen om zelf ook van een energieneutrale woning naar een volledig zelfvoorzienend huis te komen?

Streef je ernaar een meer zelfstandige levensstijl te leiden? Heb je het gevoel dat je huis je tegenhoudt om dit doel te bereiken?

Het lijkt alsof je twee keuzes hebt:

  1. Je kunt een zelfvoorzienend huis bouwen en helemaal opnieuw beginnen,
  2. of je kunt werken aan het verbeteren van het huis waarin je momenteel woont om meer zelfvoorzienend te zijn.

Hoe dan ook, je zult kritische ingrediënten moeten opnemen om dit doel te bereiken. Ik wil met je de absolute must-haves van zelfvoorzienende huizen delen.

Van daaruit kun je zien welke je kunt opnemen in je huidige huis of toekomstige huisplannen. Je kunt ook een idee krijgen waar dit in jouw huidige budget past.

Dit is wat je moet weten om te genieten van een zelfvoorzienend huis:

Wat zijn zelfvoorzienende huizen?

Een zelfvoorzienend huis klinkt misschien als een nobel idee, maar voel je je onzeker over wat zelfvoorzienende huizen betekenen of er in werkelijkheid uitzien?

Het is makkelijk. Zelfvoorzienende huizen hebben een paar vereisten waaraan ze moeten voldoen om ‘zelfvoorzienend’ te worden genoemd. Dit zijn ze:

Hier zijn 7 praktische ideeën voor zelfvoorzienende huizen die je daadwerkelijk kunt implementeren:

Moet eigenlijk zijn gebouwd uit gerecyclede producten

Als je overweegt een zelfvoorzienend huis te bouwen, is het belangrijk op te merken dat het huis gemaakt moet zijn van gerecyclede producten. Dit kan betekenen dat het huis is gebouwd met hernieuwbare producten, producten die lokaal zijn geproduceerd, of door andere afval te upcyclen.

Je moet ook overwegen natuurlijke huizen te bouwen of je zelfvoorzienende huis een groen dak te geven, zoals deze op instructables. Dit zijn beide natuurlijke opties die de natuur aan het werk zetten in plaats van meer afval op stortplaatsen toe te voegen.

Ga nog een stap verder en overweeg om gerecyclede artikelen als isolatie te gebruiken. Veel mensen gebruiken strobalen in hun muren in plaats van gebruikelijke isolatie. Ze doen het uitstekend om warmte en koude vast te houden en zijn een natuurlijk product.

Er zijn veel manieren om een ​​groener en efficiënter huis te bouwen. Er is wat onderzoek nodig naar de producten die je ervoor kunt kopen. Maar als je ze eenmaal hebt gevonden, kan je huis slechts een paar ideeën verwijderd zijn van je nieuwe realiteit.

Kleinere huizen zijn meer zelfvoorzienend

Naarmate de tijd vorderde, is de landelijke gemiddelde gezinsgrootte afgenomen. Toch is ons verlangen naar meer uitgebreide huizen toegenomen.

Als je overweegt een zelfvoorzienend huis te bouwen, moet je weten dat kleinere huizen van tevoren gemakkelijker zelfvoorzienend kunnen zijn, net als energieneutraal.

De reden hiervoor is, hoe groter het huis, hoe meer ruimte je moet verwarmen en koelen. Het is ook meer dat moet worden gebouwd. Dit vereist meer natuurlijke hulpbronnen en dit brengt extra kosten met zich mee.

Tenzij je een groot budget hebt, is dit geen realiteit die de meeste mensen aankunnen. Het verslaat ook het doel van zelfvoorziening, omdat je willens en wetens meer middelen gebruikt dan je nodig hebt.

Als je over je zelfvoorzienende bouw nadenkt, moet je je realiseren dat je huis waarschijnlijk wat kleiner zal zijn.

Moet een manier hebben om warmte te leveren

Er moet een manier zijn om in zijn eigen warmte te voorzien. Je kunt traditionele verwarmings- en luchtsystemen gebruiken, aangedreven door zonne- of windenergie.

Je kunt ook kiezen voor een alternatieve warmtebron in huis. Je kunt je eigen alternatieve warmtebron hebben door een houtkachel te gebruiken of door een waterfornuis in je huis te installeren.

Het waterfornuis gebruikt kleine hoeveelheden hout om zowel warmte als warm water door je huis te leiden.

Een houtkachel is een uitstekende bron van warmte en een tweede kachel om op te koken in het geval er iets zou gebeuren waar je alternatieve stroombron je tekortschiet.

Je kunt goedkoop een houtkachel bouwen om te gebruiken als een stevige back-up of extra warmte tijdens de koudere maanden.

Moet energie produceren

Een zelfvoorzienend huis moet zijn eigen energie kunnen produceren. Je kunt dit bereiken door zonne-energie, windenergie of een combinatie van beide.

Realiseer je dat dit een investering voor de lange termijn zal zijn. Zonne-installaties en windsystemen zijn verre van goedkoop.

Door mijn eigen ervaring in het onderzoeken van zonne-energie voor mijn huis, hebben de huidige zonnepanelen een batterij die in je huis is aangesloten.

De zonnepanelen produceren energie van de zon. De batterij is gevuld met voldoende energie om je huis voor de dag van stroom te voorzien.

De overtollige opgewekte energie wordt aan je elektriciteitsbedrijf verkocht voor een tegoed op je factuur. Als je vanwege het weer niet genoeg energie voor de dag produceert, kun je stroom van je elektrische bedrijf halen.

Tenzij je natuurlijk volledig off-grid wil zijn door een stand-alone zonnestelsel te installeren. Er zijn veel opties om je eigen kracht te produceren.

Dat zijn allemaal zaken die voor elk energieneutraal huis belangrijk zijn. Dan komen we nog op een aantal extra’s om je huis zelfvoorzienend te maken:

Water moet van het perceel komen

Een zelfstandig huis moet een eigen waterbron op het terrein hebben. Of je hebt een bron op je eigendom, of je zou regenwater kunnen opvangen.

Met een put kom je een heel eind, zo heb je geen waterrekening elke maand en je weet waar je water vandaan komt.

Je kunt echter regenwater opvangen en een opvangsysteem voor regenwater installeren. Deze systemen bestaan ​​uit manieren om regen te verzamelen en op te slaan.

Je kunt goten aan de zijkant van je huis bevestigen en ze naar grote vaten laten voeren. Van daaruit moet het water een manier hebben om door het systeem te worden gepompt om een ​​behoorlijke waterdruk te hebben.

Je hebt een filtersysteem nodig om het water veilig te maken om te drinken. Je kunt ook een met zonne-energie verwarmd warmwaterreservoir gebruiken om het water voor douches en kleding wassen te gebruiken. De beste materialen kun je hier bij Off Grid Centrum krijgen.

Houd er rekening mee dat elk huis afvalwater heeft. In de meeste huizen kan dit water uit het huis worden gepompt en veilig van het huis worden afgevoerd omdat het voedseldeeltjes, zeepdeeltjes en haar bevat dat tijdens het douchen in de afvoer glijdt.

Installeer een systeem om ook afvalwater te recyclen. Het kan worden gebruikt om je planten water te geven en een derde keer worden gefilterd om de toiletten in je huis te spoelen.

Een echt zelfvoorzienend huis zal moeten regelen hoe het water meerdere keren kan gebruiken om de hoeveelheid afval die uit het huis komt te verminderen.

Beheer hun eigen afval

Ik noemde afvalwater dat ons naar het ruimere onderwerp van afval leidt. Als je een zelfvoorzienend huis wilt hebben, moet je erachter komen wat je aan je afval kunt doen.

Je zou kunnen kijken naar toiletten aangesloten op een septisch systeem, en het gebruikte water is gefilterd afvalwater om de toiletten door te spoelen.

Je kunt echter ook overwegen een composttoilet te gebruiken. Dit is een toilet dat niet is aangesloten op een riool. Je gebruikt het toilet en het afval wordt gescheiden waar het kan composteren.

Er zijn veel manieren om het afval dat een huis produceert op een milieuvriendelijke manier te verwerken.

Produceer je eigen voedsel

Een must voor een zelfvoorzienend huis is een manier om voedsel te produceren voor degenen die in het huis wonen. Als je doel is om een ​​zelfvoorzienend huis te bouwen, zou je moeten overwegen om een ​​kas op te nemen in je plan om het hele jaar door voedsel te produceren.

Overweeg ook om een ​​tuin, een boomgaard en een kruidentuin toe te voegen. Wees voorbereid om vegetatie van het land te eten, zoals paardebloemen.

Je moet ook overwegen om een ​​kippenhok toe te voegen om een ​​vleesbron en eieren te hebben en overweeg ook om een ​​melkdier aan je huis toe te voegen wanneer je beschikt over een stukje boerderijland.

Als je je zorgen maakt over de hulpbronnen die een groter melkdier zou kunnen gebruiken, kun je overwegen geiten toe te voegen. Ze eten verschillende soorten vegetatie, kunnen een vleesbron zijn en ook een zuivelbron.

Er zijn veel manieren om een ​​self-sustainable leven te leiden, precies waar je nu al zit. Je moet misschien ideeën overwegen die onconventioneel zijn, en je moet misschien een tijdje sparen voor grotere zelfvoorzienende aankopen, maar uiteindelijk is het de moeite waard.

Niet alleen word je zelfvoorzienend, maar in veel gevallen kan het zelfs waarde toevoegen aan je huis. De vraag wordt er steeds groter naar.

Conclusie

Dit zijn alle tips om te komen tot een energieneutraal huis. Ik hoop dat je het informatief vond en wellicht al snel een aantal van deze zaken kunt aanpakken in je bestaande woning, of mee kunt nemen in de bouw van je nieuwe huis.