De nadelen van zonne-energie | Is het allemaal zo duurzaam?

by Joost | Geupdate op:  augustus 13, 2021

Wist je dat de energie die de zon gedurende één uur aan de aarde levert, een jaar lang zou kunnen voldoen aan de wereldwijde energiebehoefte?

Ongetwijfeld is de zon een krachtige energiebron, en hoewel we niet in staat zijn om zelfs een ​​fractie van deze energie te verzamelen, kan het benutten van deze kracht door zonnepanelen een aanzienlijk verschil maken voor de planeet.

Hoewel alom bekritiseerd wordt omdat het duur of inefficiënt is, is zonne-energie nu uiterst voordelig gebleken, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de particuliere economie.

Dankzij de beschikbare subsidies voor zonnepanelen en de steeds scherpere prijzen op de markt, is zonne-energie de belangrijkste energiebron voor steeds meer gezinnen.

De technologie is de laatste jaren drastisch verbeterd en is aangevuld met opslagsystemen van zonnebatterijen, waardoor zonne-energie een aanzienlijk efficiëntere bron van schone energie wordt.

Er zijn echter altijd nadelen, ongeacht de energiebron die je bekijkt. Laten we ook eens kijken naar de belangrijkste nadelen:

Nadelen van zonne-energie

Hoge initiële kosten

De aanschafkosten van een zonnepanelensysteem zijn vrij hoog. Dit omvat het betalen voor zonnepanelen, omvormer, batterijen, bedrading en voor de installatie.

Desalniettemin ontwikkelen zonne-technologieën zich voortdurend, dus het is veilig om aan te nemen dat de prijzen in de toekomst zullen dalen.

Weerafhankelijk

Hoewel zonne-energie nog steeds kan worden verzameld tijdens bewolkte en regenachtige dagen, daalt de efficiëntie van het zonnesysteem aanzienlijk.

Zonnepanelen zijn afhankelijk van zonlicht om zonne-energie effectief te verzamelen. Daarom kunnen een paar bewolkte, regenachtige dagen een merkbaar effect hebben op het energiesysteem.

Je moet er ook rekening mee houden dat zonne-energie ’s nachts niet kan worden verzameld. Dat is een van de redenen van de hoge kosten voor een echt zelfvoorzienend systeem omdat je dan aan dure batterijen en andere energie opslag moet denken.

Zonne-energieopslag is duur

Zonne-energie moet meteen worden gebruikt, of het kan worden opgeslagen in grote batterijen.

Deze batterijen, gebruikt in off-the-grid zonnesystemen om je huis volledig zelfvoorzienend te maken, kunnen overdag worden opgeladen zodat de energie ’s nachts wordt gebruikt.

Dit is een goede oplossing om de hele dag zonne-energie te gebruiken, maar het is ook vrij duur.

In de meeste gevallen is het slimmer om overdag alleen maar zonne-energie te gebruiken en ’s nachts energie uit het net te halen (je kunt dit alleen doen als jouw systeem op het net is aangesloten).

Gelukkig is je energiebehoefte overdag meestal hoger, zodat je het grootste deel van deze energie kunt voorzien met zonne-energie.

Gebruikt veel ruimte

Hoe meer elektriciteit je wilt produceren, hoe meer zonnepanelen je nodig hebt, omdat je zoveel mogelijk zonlicht wilt verzamelen.

Zonnepanelen vereisen veel ruimte en sommige daken zijn niet groot genoeg voor het aantal zonnepanelen dat je wilt installeren.

Een alternatief is om enkele panelen in je tuin te installeren, maar deze moeten wel toegang hebben tot zonlicht en verkleinen de ruimte van je tuin weer.

Als je niet de ruimte hebt voor alle panelen die je eigenlijk zou willen, kun je ervoor kiezen minder te installeren om toch aan een beetje van je energiebehoeften te voldoen.

Geassocieerd met vervuiling

Hoewel vervuiling gerelateerd aan zonne-energiesystemen veel minder is in vergelijking met andere energiebronnen, kan zonne-energie toch worden geassocieerd met vervuiling.

Transport en installatie van zonnesystemen zijn in verband gebracht met de uitstoot van broeikasgassen.

Er worden ook enkele giftige materialen en gevaarlijke producten gebruikt tijdens het productieproces van fotovoltaïsche systemen op zonne-energie, die indirect invloed kunnen hebben op het milieu.

Voor veel huiseigenaren is een van de belangrijkste motieven om op zonne-energie over te gaan, om een positieve invloed op het milieu te hebben.

Wanneer je zonne-energie in je huis gebruikt, verlaag je natuurlijk je algehele broeikasgasemissies zoals kooldioxide en verminder je jouw koolstofvoetafdruk.

Hoewel zonnepanelen worden beschouwd als een vorm van schone, hernieuwbare energie, produceert het productieproces wel broeikasgasemissies.

Om zonnepanelen te produceren, moeten fabrikanten bovendien omgaan met giftige chemicaliën. Zonnepanelen stoten echter geen gifstoffen meer uit in de atmosfeer wanneer ze elektriciteit opwekken.

Wat je moet weten over de toxiciteit van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn niet direct giftig en het hebben van een paar panelen op je dak is geen gezondheidsrisico. Bij de productie van panelen worden potentieel schadelijke chemicaliën gebruikt, maar verantwoordelijke fabrikanten zullen deze op de juiste manier verwijderen.

Het primaire materiaal dat tegenwoordig wordt gebruikt voor zonnecellen is silicium, dat is afgeleid van kwarts. Om bruikbare vormen van silicium te maken, moet het kwarts worden gewonnen en verwarmd in een oven (die op zijn beurt zwaveldioxide en koolstofdioxide in de atmosfeer uitstoot).

Er worden enkele chemicaliën gebruikt in het productieproces om silicium te verwerken en de plaatjes te maken voor monokristallijne en polykristallijne panelen.

Een van de meest giftige chemicaliën die als bijproduct van dit proces wordt gemaakt, is siliciumtetrachloride.

Als deze chemische stof niet op de juiste manier wordt behandeld en weggegooid, kan dit leiden tot brandwonden op de huid, schadelijke luchtverontreinigende stoffen die longziekten vergroten en, indien blootgesteld aan water, zoutzuur afgeven, een corrosieve stof die slecht is voor de gezondheid van mens en milieu.

Gelukkig is er een proces dat de meeste fabrikanten gebruiken om siliciumtetrachloride veilig terug te recyclen in het productieproces voor nieuwe siliciumplaatjes, waardoor gezondheids- en milieurisico’s worden geëlimineerd.

De grote meerderheid van de panelen die in installaties worden gebruikt, zijn veilige, op silicium gebaseerde panelen; Als je echter dunne-filmtechnologie installeert, zitten er extra giftige materialen in de dunne-filmpanelen zelf, zoals cadmiumtelluride en koperindiumselenide.

Deze materialen worden gebruikt in het productieproces voor veel andere elektronica, zoals je mobiele telefoon of laptop. Dunne-filmpanelen zijn niet gebruikelijk voor residentiële zonne-installaties en worden meestal gebruikt in grote commerciële panden of bij nutsbedrijven.

Hoewel deze chemicaliën als gevaarlijk kunnen worden beschouwd, zijn ze dat niet, wanneer de panelen zich eenmaal op je dak bevinden. De zorg voor hun toxiciteit speelt een rol tijdens het productieproces, evenals het verwijderingsproces van bijproducten tijdens het productieproces en aan het einde van de levensduur van het paneel.

Verantwoordelijke fabrikanten van zonnepanelen zorgen ervoor dat de chemicaliën die tijdens het productieproces worden gebruikt, correct worden behandeld. Helaas zijn er in het verleden ook gevallen geweest waarbij gevaarlijk in de natuur is gedumpt in verschillende delen van de wereld (zoals China).

De resulterende publieke verontwaardiging zorgde ervoor dat de aandelenkoersen van fabrikanten die bij deze instanties betrokken waren, daalden en zonne-energiebedrijven begonnen strengere regels en voorschriften met betrekking tot recycling en verwijdering te implementeren om zich in de toekomst tegen dit gebeuren te beschermen.

Als de productie van zonnepanelen giftige chemicaliën gebruikt, waarom wordt het dan als groene energie beschouwd?

Tijdens de levenscyclus van een PV-systeem vindt het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen plaats tijdens het productieproces.

Naarmate de productie van zonnepanelen efficiënter wordt, krimpt de CO2-voetafdruk aanzienlijk: een onderzoek uit 2016 meldt dat de totale uitstoot die tijdens dit proces werd geproduceerd met 17 tot 24 procent daalde elke keer dat de installatiecapaciteit in de afgelopen 40 jaar is verdubbeld.

Omdat je zonnepaneelsysteem elektriciteit op je dak produceert, is het 100 procent hernieuwbaar, vrij van vervuilende stoffen en emissies.

Het heeft ook rechtstreeks invloed op jouw koolstofvoetafdruk en de koolstofvoetafdruk van je gemeenschap.

Als je primaire doel bij zonne-energie ten goede komt aan het milieu, kun je gerust zijn, wetende dat terwijl de productie van zonnepanelen broeikasgasemissies veroorzaakt, jouw panelen nog steeds veel beter zijn voor het milieu dan andere opties.

De totale uitstoot van broeikasgassen door zonne-energie is nog steeds veel lager dan die van steenkool of aardgas.

Uit een rapport uit 2011 bleek dat de CO2-voetafdruk van zonne-energie gemiddeld ongeveer 85 ton kooldioxide-equivalent (CO2e) per gigawattuur (GWh) bedroeg, terwijl aardgas en steenkool respectievelijk 499 CO2e / GWh en 888 CO2e / GWh noteerden.

Hoewel zonnepanelen, net als andere elektronica, giftige materialen bevatten en ermee worden vervaardigd, kunnen maatregelen worden genomen om negatieve effecten te minimaliseren.

Siliciumtetrachloride, hierboven genoemd als een van de meest giftige chemicaliën die betrokken zijn bij de productie van panelen, is meestal recyclebaard door fabrikanten als een kostenbesparende maatregel.

Ze kunnen dit bijproduct gebruiken om meer polysilicium te maken, en dus meer panelen. Veel van de andere giftige chemicaliën en producten in zonnepanelen kunnen ook worden gerecycled.

Recycling van de panelen aan het einde van hun levensduur is ook een groeiende trend. Sommige fabrikanten bieden wereldwijde recyclingprogramma’s voor hun klanten.

Hoewel niet alle fabrikanten tegenwoordig recyclingprogramma’s voor oude panelen aanbieden, is het geen grote zorg geweest gezien de levensduur van deze panelen. Zonnepanelen werden pas in de jaren negentig populair (en nog meer na de jaren 2000).

Hierdoor zijn de meeste panelen nog steeds bruikbaar en produceren ze elektriciteit. Vanwege de stijgende populariteit van zonne-energie, worden recyclingprogramma’s en bedrijven naar verwachting in de nabije toekomst nog prominenter dan ze al zijn.

Houd er rekening mee dat je zonnepanelen 30 tot 35 jaar elektriciteit blijven produceren. We zijn erg optimistisch dat na verloop van tijd de recyclingopties voor zonnepanelen zullen verbeteren.

Het productieproces van elk item heeft een ecologische en sociale voetafdruk, maar het milieuvoordeel van nu en overuren op zonne-energie weegt zwaarder dan bij een nutsbedrijf blijven en vuile energie gebruiken (en levert je ook geld op!).

Voordelen van zonne-energie

Dan wil ik toch ook nog even kort stilstaan bij enkele van de vele voordelen van zonne-energie. Wellicht heb je deze al vaker gelezen:

Hernieuwbare energiebron

Van alle voordelen van zonnepanelen is het belangrijkste dat zonne-energie een echt hernieuwbare energiebron is. Het kan worden gebruikt in alle delen van de wereld en is elke dag beschikbaar.

We kunnen zonne-energie niet omaken, in tegenstelling tot sommige andere energiebronnen.

Zonne-energie zal toegankelijk zijn zolang we de zon hebben, daarom zal zonlicht voor ons beschikbaar zijn (voor in ieder geval 5 miljard jaar wanneer volgens wetenschappers de zon zal sterven).

Vermindert elektriciteitsrekeningen

Aangezien je aan enkele van je energiebehoeften zult voldoen met de elektriciteit die jouw zonnepanelen hebben gegenereerd, zullen je energierekosten dalen.

Hoeveel je op jouw factuur bespaart, is afhankelijk van de grootte van het zonnesysteem en je elektriciteits- of warmtegebruik.

Bovendien bespaar je niet alleen op de elektriciteitsrekening, er is ook een mogelijkheid om betalingen te ontvangen voor de overtollige energie die je naar het net exporteert.

Als je meer elektriciteit opwekt dan je gebruikt kun je hiervoor geld ontvangen.

Diverse toepassingen

Zonne-energie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Je kunt elektriciteit opwekken (fotovoltaïsche energie) of warmte (thermische zonne-energie).

Zonne-energie kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren in gebieden zonder toegang tot het energienet, om water te destilleren in gebieden met beperkte watervoorziening en om satellieten in de ruimte te voeden.

Zonne-energie kan ook worden geïntegreerd in de materialen die voor gebouwen worden gebruikt. Onlangs introduceerde Sharp transparante zonne-energievensters.

Lage onderhoudskosten

Zonne-energiesystemen vereisen over het algemeen niet veel onderhoud. Je hoeft ze alleen maar relatief schoon te houden, dus een paar keer per jaar schoonmaken is voldoende.

De meeste betrouwbare fabrikanten van zonnepanelen bieden 20-25 jaar garantie. Omdat er geen bewegende delen zijn, is er ook geen slijtage.

De omvormer is meestal het enige onderdeel dat na 5-10 jaar moet worden vervangen omdat deze continu bezig is om zonne-energie om te zetten in elektriciteit en warmte (zonne-PV versus thermische zonne-energie).

Naast de omvormer hebben de kabels ook onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat je zonne-energiesysteem op maximale efficiëntie werkt.

Dus, na het dekken van de initiële kosten van het zonnestelsel, kun je zeer weinig uitgaven aan onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verwachten.

Technologieontwikkeling

De technologie in de zonne-energie-industrie is voortdurend in ontwikkeling en verbeteringen zullen in de toekomst nog intensiever worden.

Innovaties in de kwantumfysica en nanotechnologie kunnen mogelijk de effectiviteit van zonnepanelen verhogen en de elektrische input van de zonne-energiesystemen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.